Barbeque

Beste leden,

Op zaterdag 30 september 2017 wil Budosportvereniging “De Wa-Kwai” een BBQ organiseren voor haar leden vanaf 16 jaar. De BBQ zal bij ons mooie clubgebouw gehouden worden.
De kosten zijn voor u en uw partner € 15,00 per persoon en dit bedrag graag bij aanmelding te voldoen.
Aan leden onder de 18 jaar zal géén alcohol geschonken worden.
Aanvang van deze BBQ: 18.00 uur.
Opgeven bij Paul Bouwmans middels strook of per email aan
Paultjeb65@online.nl

Uiterste inleverdatum woensdag 27 september 2017.

Graag tot ziens op 30 september!