Nieuwsbrief Zomer 2018

Beste leden/ouders,

Hierbij willen wij u informeren over:
1. Vakantietijden
2. Parkeren op het judoterrein
3. Regels en afspraken in en buiten onze dojo.
4. Informatie AVG
5. Gevonden voorwerpen

1. Vakantie van de sporten binnen onze budosportvereniging:
Judo/ Jiu Jitsu / Kempo: 7 juli t/m 19 augustus 2018
Aikido 10 juli t/m 19 augustus 2016

2. Het is geen probleem als u uw auto op het terrein parkeert. Het gebeurt geregeld dat de auto staat geparkeerd bij de nooduitgang van onze dojo. Dit is mogelijk, maar dan is wel de vraag aan u om het gele vak vrij te laten in het kader van mogelijke calamiteiten.

3. Wilt u als ouder/lid er rekening  mee houden dat de handen en voeten (korte nagels) van de kinderen schoon zijn voordat ze de judomatten betreden. Gebruik van slippers is gewenst, voordat de judoka’s  de judomatten op komen. Dit in het kader van hygiëne.

4. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Wij als vereniging hebben op de nieuwe wet ook al acties uitgezet. Deze zullen via de website kenbaar gemaakt worden aan u.

5. In de sportkantine is een tafel voorzien van alle gevonden voorwerpen van het afgelopen seizoen. De gevonden voorwerpen zullen de laatste week van dit seizoen nog op deze tafel liggen. In de vakantie zal alles wat is blijven liggen, naar een goed doel gaan.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw begrip en medewerking en natuurlijk allemaal een hele fijne zomervakantie toegewenst!

Graag zien we jullie allemaal weer vol enthousiasme terug in het nieuwe seizoen!