AVG Wetgeving, ook in onze vereniging

U heeft er ongetwijfeld al veel over gehoord, de nieuwe AVG-wetgeving.
AVG staat voor “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en heeft als doel om uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Ook als vereniging maken we gebruik van bepaalde persoonsgegevens.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en zullen dan ook niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk.

Om u beter inzicht te geven in de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij een Privacy verklaring opgesteld waarin we laten zien welke gegevens we voor welk doel gebruiken. Ook is hierin terug te vinden wie er toegang hebben tot deze gegevens.

U vindt de Privacy verklaring HIER.

Ook foto’s en ander beeldmateriaal worden volgens deze wet gezien als persoonsgegeven. Om deze reden maken we gebruik van een toestemmingsformulier. Hierop kunt u aangeven of wij beeldmateriaal mogen gebruiken voor bijvoorbeeld onze website of social media zoals Facebook.
Deze formulieren zijn beschikbaar in de dojo en kunnen worden ingeleverd aan de bar.
Mocht u deze nog niet hebben ingevuld willen wij u vragen deze alsnog in te vullen aan het begin van komend seizoen (ook wanneer u geen toestemming wilt geven). Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.