Corona bestuursbrief maart 2021

Beste ouders/verzorgers en/of sporter,

Het seizoen 2020 – 2021 hadden we ons totaal anders voorgesteld. Het idee van “normaal” sporten, waar we allemaal weer veel zin in hadden, heeft toch een andere wending gekregen. Alweer vele maanden hebben we niet kunnen sporten, terwijl we dit weer graag zouden willen en kunnen.

Meer dan een jaar zonder budosport, op een korte periode van budosport na, hebben we onze sportactiviteiten niet kunnen hervatten in ons budocentrum. Nu zitten wij als bestuur iedere persconferentie natuurlijk te wachten op de verlossende woorden, maar helaas heeft de nu inmiddels demissionair minister-president nog niet de verlossende woorden uitgesproken dat de binnensport weer kan starten. Toch met het vaccinatieprogramma in het vooruitzicht en de hoop en verwachting op minder besmettingen en meer vaccinaties hopen we zo snel als mogelijk weer te kunnen beginnen. Er is dus een klein lichtpuntje aan de horizon, maar wanneer dat zal zijn, dat is nog steeds de vraag.

Het bestuur heeft de ALV van dit jaar al volledig voorbereid, maar we wachten nog even af wanneer we dit weer fysiek aan de leden kunnen presenteren. Indien dit nog lang op zich zal laten wachten, gaan we kijken naar eventuele andere opties/mogelijkheden om de ALV aan u te presenteren. Hier zullen we jullie via de mail over gaan informeren met daarbij een begeleidend schrijven over de vormgeving hiervan.

Ook willen wij jullie bedanken voor jullie rotsvaste vertrouwen in onze vereniging, door nog steeds lid van onze vereniging te blijven in deze moeilijke tijden. Verenigingen die onder de categorie binnensport vallen hebben het op dit moment bijzonder zwaar. Toch is het geweldig om te zien dat bijna alle leden ons blijven steunen door de contributie gewoon te blijven betalen. Hiervoor nogmaals onze enorme dank. Indien we weer aanspraak kunnen maken op een steunpakket van de overheid, zullen we het niet nalaten dit ook weer terug te laten vloeien naar onze dan huidige leden.

Als toekomstige wens hebben wij dat we onze leden zo snel als mogelijk weer gezond en wel mogen ontvangen in ons budocentrum. Nog “even” allemaal volhouden.

Dit was een bericht van het bestuur van Budosport Vereniging De Wa-Kwai.

Met vriendelijke groeten,

Rob Bouwmans
Voorzitter Budosport Vereniging
De Wa-Kwai Veghel