Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Beste Leden,

Graag wil het bestuur u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in onze dojo.
Bent u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar secretariaat@dewakwai.nl. In de bijlage kunt u de agenda van de ALV van 2022 lezen. 

U kunt u aanmelden voor deelname in het bestuur. Dit kunt u ten alle tijden kenbaar maken aan het bestuur. Het liefst voor de ALV van 8 april.

Alvast bedankt voor uw reactie of voor uw aanwezigheid bij de ALV van vrijdag 8 april 2022.

Vriendelijke groeten,

Marieke Jacobs
Secretaris budosportvereniging De Wa-Kwai