Leonard van Kuijk: Gefeliciteerd! Je bent 25 jaar lid van onze vereniging! 

Tijdens de algemene ledenvergadering van vorige week werd er al even stilgestaan bij dit jubileum, waar ook jouw leerlingen dit al eerder deden. Zij hebben jou, tot jouw grote verrassing, tijdens de Kagami Biraki (begin van het jaar) al geëerd met een mooi cadeau: Als teken van dank en waardering kreeg jij een “bokken” (Houten oefenzwaard) van “sunuke” (hout van een speciale minstens 200 jaar oude boom), symbool voor voorspoed en gezondheid in Japan. Deze verrassing raakte jou. 

Om als vereniging een woord van dank te richten aan jou, willen we eerst even wat over onze onderlinge geschiedenis vertellen.  

In 1997 startte De Wa Kwai, in een nieuwe accommodatie (samen met de sportschool Sporttrend) met een voor Veghel nieuwe sport: het Aikido werd geïntroduceerd. Ons toenmalige bestuur kwam bij jou uit. 

Vanuit Oosterhout kwam je wekelijks naar Veghel. Aikido sloeg aan in Veghel en de sport groeide uit tot een mooi en trouw clubje beoefenaars. Dit komt mede door jouw kundigheid. In 2003 gingen we naar deze huidige Dojo, de trouwe volwassengroep bleef gestaag komen en doorgroeien. 

Naast het lesgeven van Aikido binnen onze vereniging, was je ook nauw betrokken bij het organiseren van stages. Menig grootmeester uit Europa  is naar onze Dojo gekomen, net als sporters vanuit alle hoeken van het land. Dat tekent jouw betrokkenheid bij de club en de sport Aikido.  

Leonard, je bent een fijne leraar, gedreven in je sport. Je geeft niet alleen de sport maar ook het bijbehorende gevoel van Aikido door zoals het volgens ons hoort.  

Wij waarderen jouw begeleiding bij het Aikido en hopen je nog lang in de gelederen van onze vereniging te mogen hebben. 

Was getekend, 

Bestuur de Wa-Kwai Veghel