Vrijwilliger(s) van onschatbare waarde

Vrijdag 21 april jl vond bij “Budosportvereniging De Wa-Kwai” de Algemene Leden Vergadering plaats in onze dojo op het P.W.A.Sportpark.

De gekozen datum was wellicht wat onhandig, zo direct voor aanvang van de meivakantie, gezien de matige opkomst. Jammer dat er niet van elke door ons gefaciliteerde sporttak vertegenwoordigers waren, maar zo werkt het nu eenmaal in de huidige maatschappij. De vergadering verliep verder zonder tegenspoed en tot ons genoegen hebben we de vacante posities van “Bestuurslid Algemeen” en “Secretaris” kunnen invullen. Wij hebben het volste vertrouwen in de nieuwe bestuursleden en wensen hen veel succes toe.

Een jaarvergadering is uiteraard niet compleet, als er niemand in het zonnetje gezet kan worden. Er waren een tweetal jubilarissen die om uiteenlopende redenen niet aanwezig waren, maar vandaag werd vooral stilgestaan bij het afscheid van één van onze langst actieve vrijwilligers, de heer Tiny van Boxtel. Het volgende dankwoord werd aan hem geweid: “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en dit geldt voor jou zeker. De herinneringen die je met de oude garde van de club hebt gemaakt in de afgelopen decennia zullen we voor altijd koesteren. We willen jou en je partner bedanken voor alle tijd en moeite die je voor de Wa-Kwai vrij gemaakt hebt. Want het is echt niet niks, om zoveel tijd te investeren in vrijwilligerswerk. We kunnen je niet hartelijk genoeg danken voor jouw tomeloze inzet! Tiny, je bent een topper! Jarenlang stond je voor ons klaar, tijdens toernooien en wedstrijden. Dat begon eind jaren ’80 al, toen jouw kinderen nog aan judo deden. Die zijn inmiddels al heel lang gestopt, maar jij bleef ons trouw met diverse hand- en spandiensten. De jurytafel bemannen, de groepen indelen, de lijsten in orde maken en de laatste jaren ook het omroepen bij de wedstrijden, je hebt het allemaal gedaan. Betrouwbaar, vriendelijk, behulpzaam. Geen man van heel veel woorden, wel van heel veel daden. Efficiënt, doortastend, met overgave. Zo ging je te werk. De kinderen die o.a. met jouw hulp een lach op het gezicht getoverd hebben gekregen zijn ontelbaar. Enorm bedankt daarvoor!”

De heer Van Boxtel was verheugd met zijn cadeau en mevrouw Van Boxtel kreeg een mooi bosje bloemen om thuis mee te pronken.

Na afloop van de vergadering werd er nog een drankje genuttigd en ging iedereen weer huiswaarts.

Het Bestuur van De Wa-Kwai