Nieuwsbrief mei 2024

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op 12 april jongstleden werd onze ALV gehouden in de kantine bij de
dojo. De opkomst was helaas niet zo groot, maar de aanwezigen die er
waren worden bedankt voor hun komst.
In deze nieuwsbrief volgen de belangrijkste punten die behandeld zijn.

Allereerst het punt “bestuurszaken”. Onze voorzitter, Rob Bouwmans,
heeft in een eerder stadium aangekondigd dat hij aftredend was en niet
herkiesbaar. Helaas hebben we, ondanks dat we een aantal gesprekken
hebben gevoerd, geen nieuwe voorzitter gevonden. We zijn dus nog
steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Meld je dan bij het bestuur!
De vacature voor secretaris is vanaf september ingevuld. We hebben
hiervoor Björn Callaars bereid gevonden om deze taken tot zich te
nemen. Tot die tijd zal het huidige bestuur zorg dragen voor deze taken.

Het volgende en wellicht belangrijkste punt uit de ALV ging over de
contributies. Wij willen u allen op graag op de hoogte stellen van het
volgende besluit, dat is goedgekeurd tijdens de ALV:

AANPASSING CONTRIBUTIE:
Met ingang van 1 juli 2024 zullen dit de nieuwe bedragen worden:

  • Eenmalige inschrijfkosten: € 10,00
  • Jeugdleden Judo tot 18 jaar: € 9,00 per maand
  • Andere sporten tot 18 jaar: € 14,50 per maand
  • Alle sporten vanaf 18 jaar: € 19,00 per maand
  • Combineer je meerdere sporten, dan is de goedkoopste sport voor
    de halve prijs.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Download hier een printbare versie