Volledige opening Dojo

Beste leden,
 
De strengste coronamaatregelen lopen langzaam af. Vanaf 6 juni mag onze club weer volledig open. Toch willen wij jullie vragen nog even geduld te hebben.
We kunnen in onze gezellige kantine geen 1,5 meter afstand garanderen en ook onze kleedlokalen en douches zijn hier niet op voorbereid. Daarom hebben wij besloten om de club na de zomervakantie volledig te openen voor onze leden.
 
Tot aan de zomervakantie zullen wij daarom werken volgens de reeds gemaakte afspraken:
  • de kantine en kleedruimtes blijven gesloten
  • de lessen houden dezelfde starttijden maar eindigen 15 minuten eerder zodat de ruimte gepoetst kan worden
  • graag al in judopak naar de dojo komen
Wij danken jullie hartelijk voor het naleven van alle coronaregels! Na de zomervakantie kunnen we weer zoals vanouds op de mat.
 
Sportieve groeten,
 
Bestuur de WaKwai
 

Dojo na lange tijd weer open

Vanmiddag 17–05–2021, hebben we te horen gekregen dat we onze budosportdeuren woensdag 19-5-2021 weer mogen openen. Natuurlijk is dit geweldig nieuws, want hier zaten we allemaal al enige tijd op te wachten. Voor de jeugd tot en met 17 jaar is het gewoon mogelijk om in groepen te sporten in de dojo. De trainingstijden en dagen blijven hetzelfde als voorheen, alleen de lessen duren maar 45 minuten. Lees het coronahandboek HIER nog eens goed door.

Fijn dat de trainers en assistent trainers bereid zijn om de trainingen weer te verzorgen, gezien de risico’s die ze hier toch bij lopen. Hiervoor alvast onze dank.

Voor volwassenen is het echter toch iets anders. Vanaf 18 jaar sporten met max. 2 personen op 1,5 meter afstand is toegestaan. Dit is voor een contactsport binnen toch wel heel moeilijk. We hopen dat ook hier weer snel wat versoepelingen zullen gaan plaatsvinden, want deze leden zitten natuurlijk ook te springen om weer te mogen sporten in groepen.

Graag zien we jullie allemaal weer de komende tijd in goede gezondheid op de club!

Corona bestuursbrief maart 2021

Beste ouders/verzorgers en/of sporter,

Het seizoen 2020 – 2021 hadden we ons totaal anders voorgesteld. Het idee van “normaal” sporten, waar we allemaal weer veel zin in hadden, heeft toch een andere wending gekregen. Alweer vele maanden hebben we niet kunnen sporten, terwijl we dit weer graag zouden willen en kunnen.

Meer dan een jaar zonder budosport, op een korte periode van budosport na, hebben we onze sportactiviteiten niet kunnen hervatten in ons budocentrum. Nu zitten wij als bestuur iedere persconferentie natuurlijk te wachten op de verlossende woorden, maar helaas heeft de nu inmiddels demissionair minister-president nog niet de verlossende woorden uitgesproken dat de binnensport weer kan starten. Toch met het vaccinatieprogramma in het vooruitzicht en de hoop en verwachting op minder besmettingen en meer vaccinaties hopen we zo snel als mogelijk weer te kunnen beginnen. Er is dus een klein lichtpuntje aan de horizon, maar wanneer dat zal zijn, dat is nog steeds de vraag.

Het bestuur heeft de ALV van dit jaar al volledig voorbereid, maar we wachten nog even af wanneer we dit weer fysiek aan de leden kunnen presenteren. Indien dit nog lang op zich zal laten wachten, gaan we kijken naar eventuele andere opties/mogelijkheden om de ALV aan u te presenteren. Hier zullen we jullie via de mail over gaan informeren met daarbij een begeleidend schrijven over de vormgeving hiervan.

Ook willen wij jullie bedanken voor jullie rotsvaste vertrouwen in onze vereniging, door nog steeds lid van onze vereniging te blijven in deze moeilijke tijden. Verenigingen die onder de categorie binnensport vallen hebben het op dit moment bijzonder zwaar. Toch is het geweldig om te zien dat bijna alle leden ons blijven steunen door de contributie gewoon te blijven betalen. Hiervoor nogmaals onze enorme dank. Indien we weer aanspraak kunnen maken op een steunpakket van de overheid, zullen we het niet nalaten dit ook weer terug te laten vloeien naar onze dan huidige leden.

Als toekomstige wens hebben wij dat we onze leden zo snel als mogelijk weer gezond en wel mogen ontvangen in ons budocentrum. Nog “even” allemaal volhouden.

Dit was een bericht van het bestuur van Budosport Vereniging De Wa-Kwai.

Met vriendelijke groeten,

Rob Bouwmans
Voorzitter Budosport Vereniging
De Wa-Kwai Veghel

Tijdelijke sluiting i.v.m. Covid-19

Zojuist is de toespraak geweest van onze premier. Hij deelde mede dat vanaf 0.00uur vanavond Nederland in lockdown gaat.

Dit betekent voor ons dat vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met maandag 18 januari 2021 alle lessen niet doorgaan voor alle budosporten en leeftijden.

Het is een trieste mededeling, maar laten we zeggen dat het voor een goed doel is, namelijk onze gezondheid en om de druk te verlagen op de medewerkers in de gezondheidszorg, die al maanden op hun tandvlees lopen en ook geconfronteerd worden met de gevolgen van het virus.
Deze gezamenlijke aanpak en met het zicht op een vaccin in 2021 gaan ons het komende jaar naar verwacht weer nieuwe kansen en mogelijkheden geven.

Het bestuur van Budosportvereniging De Wa Kwai wenst jullie allemaal, ook al is het in een vorm die we niet gewend zijn, een fijne Kerst en een gezond 2021 toe.

Informatieve brief 13-12-2020

Met het einde van 2020 in zicht is het traditiegetrouw weer tijd voor een nieuwbrief. U kunt de informatieve brief HIER vinden / lezen.

Wij wensen u ondanks de maatregelen, een hele fijne kerst en vooral gezond 2021!

Bijzondere waardering

Afgelopen vrijdag 28 augustus is onze jaarlijkse ‘algemene leden vergadering’ gehouden. Tijdens de ALV, zijn een paar van onze leden extra in het zonnetje gezet.

In het bijzonder willen we Maik Verberk bedanken.
Maik heeft de onderscheiding ‘Lid van verdienste’ ontvangen.
Dit omdat hij jarenlang op verschillende fronten actief is bij de Wa-Kwai.
Zo heeft hij een groot aantal jaren judoles gegeven, is hij vaste vrijwilliger bij evenementen en neemt hij al ruim 10 jaar bestuurstaken op zich. Kortom; al jarenlang een drijvende kracht binnen de club!

Maik Verberk ontvangt de onderscheiding ‘Lid van verdienste’ van voorzitter Rob Bouwmans.

Hij doet nu een stap terug uit het bestuur, mede wegens zijn gezondheid. Maik nogmaals bedankt voor je inzet, we hopen dat we nog vaak gebruik mogen maken van je hulp!

Aftredend uit het bestuur na vele jaren is Hans Callaars.
Hans is als oprichter van de Wa-Kwai, al jaren betrokken bij het ‘reilen en zeilen’ van onze club. Wegens leeftijd en gezondheid doet hij nu een stapje terug. Hans bedankt!

En “last, but not least”; Lars Snoek is dit jaar 12,5 jaar lid van onze vereniging. Lars beoefend judo en is een actief vrijwilliger bij evenementen zoals het judokamp. Lars gefeliciteerd! op naar de volgende 12,5 jaar!

Maik Verberk, Hans Callaars en Lars Snoek

LET OP: Lestijden gewijzigd

Op Maandag 24 Augustus start het nieuwe Budosport seizoen.
De lessen zullen dan weer gegeven gaan worden waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met de Corona maatregelen om het sporten zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen.

LET OP: De lestijden zijn aangepast, klik HIER voor het actuele overzicht.

We kijken er naar uit om jullie snel weer op de mat te kunnen begroeten.

Ereleden Rob en Paul Bouwmans

Op zaterdag 9 november jongstleden vond de receptie en reünie van budosportvereniging “de Wa Kwai” plaats in de dojo op het P.W.A. Sportpark nummer 8. Hoewel er flinke concurrentie was op deze dag, van onder andere de hofzitting in Veghel, kijken we met de vereniging terug op een geslaagde avond. Niet om het minst, omdat er een aantal mensen in het zonnetje gezet zijn.

Na de inloop die typerend is voor een receptie, hoort er bij een receptie ook een officieel gedeelte. In eerste instantie nam voorzitter Rob het woord om iedereen te danken voor hun aanwezigheid. Hij gaf vervolgens de microfoon door aan dhr. J. Oomen, de afgevaardigde van District Zuid van de JBN (Judobond Nederland). Hoewel hij af en toe moeite had met het vinden van de juiste bewoordingen, was geheel duidelijk dat de vrijwilligers die hij namens de JBN en namens de Wa Kwai in de spotlight wilde zetten, het dubbel en dwars verdiende! Mike Verberk en Jeanneke Callaars werden geëerd voor hun vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Zij waren beide zeer verheugd én verrast door deze huldiging, met bijbehorend speldje en oorkonde.

De microfoon werd overgenomen door secretaris René Höppener. Want waar sommige aanwezigen dachten dat het officiële gedeelte erop zat, waren er nog twee personen die een eretitel in ontvangst mochten nemen op deze memorabele avond. En ook deze twee personen hadden dit nooit aan zien komen. Rob en Paul Bouwmans werden benoemd tot ERELID van de Wa Kwai. Een meer dan terechte titel voor de pijlers van onze mooie vereniging. Na wijle Harrie van Heertum en oprichter Hans Callaars, zijn zij de twee andere boegbeelden van de Wa Kwai. Degene die het vorige week al in de krant hebben gelezen, toen zij benoemd werden als het hart en de ziel van de Wa Kwai, deze titel ERELID is dik en dik verdiend. Mooi om te zien ook, dat de tweeling Bouwmans er emotioneel ook zeker door geraakt was.

Hoewel de opkomst misschien wat magerder was dan we gehoopt hadden, kijken we met goed gevoel terug op de avond die ons 40-jarig bestaan als vereniging gevierd heeft. Omdat wij met een positieve blik naar de toekomst kijken, gaan wij er vanuit dat het over 10 jaar nóg gezelliger zal zijn!

Wij danken iedereen die deze avond mede heeft mogelijk gemaakt!

Districtswaarderingsspelden voor 40-jarige De Wa-Kwai

Orgineel op JBN.nl

Wa-Kwai op omroep meierij

In het programma ‘Rondom Sport’ van Omroep meierij is er een vaste rubriek ‘ONZE club’. In deze rubriek komen regelmatig sportverenigingen langs uit gemeente meierijstad. In de laatste aflevering is de Wa-Kwai bezocht door omroep meierij. Via de onderstaande link kun je het filmpje bekijken: 

https://www.omroepmeierij.nl/rondomsport-aflevering-2019-04 
(Voor de snelle kijkers: Wakwai actie vanaf 6:50) 

Je kunt omroep meierij ook bekijken op de volgende kanalen. 
00.20u / 02.20u / 04.20
KPN digitaal: 1333
Ziggo digitaal: 42
Telfort digitaal: 1333
Trined digitaal: 500
T-Mobile thuis: 712
Of kijk via https://www.omroepmeierij.nl